کلیدواژه‌ها = نیاز آبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-123

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری


2. مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 279-290

محمد کریمی فرزقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی