با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
مقایسه شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قائنات

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 225-236

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.11898

چکیده
  یکی از عوامل مهم در تعیین سیستم‌های کشاورزی مناسب مناطق خشک و نیمه‌خشک، بهره‌وری آب آن‌ها می‌باشد. این تحقیق با هدف تعیین شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب محصولات زعفران و گندم و هم‌چنین شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن در شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمد که در آن 50 مزرعه گندم و 48 مزرعه زعفران در طی سال زراعی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در مزرعه شش ساله

عبداله ملافیلابی؛ سرور خرم دل

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11897

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) گران‌ترین محصول کشاورزی و دارویی است و فراهمی متعادل عناصر غذایی نقش بسیار مهمی در گل‌انگیزی و بهبود رشد بنه‌های مادری آن ایفاء می‌کند. با توجه به اهمیت اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل زعفران، این آزمایش با هدف بررسی اثر کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگی‌های بنه دختری و عملکرد گل در مزرعه شش ساله زعفران در قالب ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی تأثیر وزن بنة مادری و دو روش کشت بر عملکرد گل و بنة دو اکوتیپ زعفران (.Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی تبریز

سعیده علیزاده سالطه

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 251-259

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11762

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان و شرایط بهینه کشت زعفران در منطقه تبریز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شاملآ استفاده از دو اکوتیپ کاشمر و مرند در 4 سطح وزن بنه مادری (3 تا 5، 1/5 تا 7، 1/7 تا 9 و بیش از 9 گرم) و در دو روش کشت کپه‌ای و ردیفی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
تعیین مکان‌های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مهدیه رشید سرخ بادی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 261-272

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11900

چکیده
  شهرستان تربت‌حیدریه واقع در استان خراسان رضوی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان مطرح می‌باشد. با توجه به تأثیر عوامل محیطی گوناگون بر رشد و عملکرد محصول زعفران، فرآیند سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده از اطلاعات جامع و متنوع مکانی و توصیفی است. در این تحقیق ابتدا شرایط کشت زعفران مورد مطالعه دقیق قرارگرفت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری در ارزش ‌افزوده محصولات کشاورزی صادراتی ایران: مورد مطالعه زعفران و زرشک

محمد قربانی؛ سعید شوال پور

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 273-283

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.11901

چکیده
  پژوهش و فناوری جایگاه مهمی در توسعه زنجیره ارزش داخلی محصولات زعفران و زرشک دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری کشاورزی در ارزش‌افزوده محصولات می‌باشد، بدین منظور پس از مرور ادبیات موضوعی در حوزه پژوهش و فناوری کشاورزی، مجموعه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقا سهم این واحدها در ارزش‌افزوده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر در صادرات زعفران از دیدگاه کارشناسان

محمّد قدوسی؛ تکتم محتشمی؛ مهناز متولی حبیبی؛ شکیبا شدتی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 285-296

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.11946

چکیده
  اهمیت زعفران در رشد صادرات غیر نفتی کشور، تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت بر اساس اولویت‌های کارشناسی شده را ضروری می‌سازد. هدف از این مطالعه  شناسایی و اولویت‌بندی عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر بر افزایش صادرات این محصول است. در این راستا ضمن تعیین معیارهای مختلف بازاریابی صادراتی این محصول بر اساس مدل  4Pمک کارتی، با استفاده ...  بیشتر