با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران (.Crocus sativus L) در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص‌های دمایی

معین توسن؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی مقدم

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.9605

چکیده
  در بین محصولات کشاورزی، زعفران (Crocus sativus L.) ازجمله ارزشمند‌ترین محصولاتی است که با توجه به ویژگی‌های خاص خود، امکان گسترش تولید و صادرات آن وجود دارد. در بیشتر مناطق کشور به علت نیاز آبی کم این محصول و سازگاری مناسب آن با شرایط محیطی، امکان کشت این گیاه وجود دارد. لذا در سال ‌های اخیر سطح زیر کشت زعفران به‌ خصوص در استان خراسان رضوی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌پشمکی (Bromus tectorum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.)

زینب علی پور؛ سهراب محمودی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.9606

چکیده
  این پژوهش به‌منظور مطالعه و ارزیابی خاصیت آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد گیاهچه علف پشمکی و خاکشیر (دو علف هرز رایج مزارع زعفران) در سال 1392 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش برای هر گونه علف هرز به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف

حمیدرضا عثمانی رودی؛ علی معصومی؛ حسن حمیدی؛ سید علیرضا رضوی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 33-25

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9609

چکیده
  زمان اولین آبیاری در زعفران (Crocus sativus L.)، عاملی بحرانی است که بر کمیت و کیفیت آن تأثیرگذار می‌باشد. استفاده از کودهای آلی نیز به عنوان ابزاری جهت نیل به بهبود عملکرد زعفران بسیار موثر می‌باشد. بدین منظور، آزمایشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران در شرایط اقلیمی خواف، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)

محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 34-42

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9610

چکیده
  نوسانات نرخ ارز به عنوان یک منبع ایجاد ریسک و نااطمینانی اثر بسیار مهمی بر حجم تجارت بین‌الملل و متعاقب آن بر تراز پرداخت‌ها دارد. با توجه به جایگاه مهم زعفران در صادرات غیرنفتی ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران در 17 بازار مقصد طی دوره‌ی 91-1371 است. استفاده از برآوردگر میان گروهی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
تعیین و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع زعفران بسته‌بندی شده ایران

محمد کاوسی کلاشمی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 43-48

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9611

چکیده
  ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در سطح جهان محسوب می‌شود. با توجه به جایگاه این محصول در سبد صادرات غیرنفتی ایران، تدوین راهبرد مناسب صادرات و ثبات درآمد ارزی کشور با تمرکز فعالیت‌های بازاریابی در بازارهای هدف برخوردار از اولویت بالا ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر به‌منظور اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
برآورد آستانه‌های فنولوژیکی‌کشت زعفران در استان اصفهان براساس آمار درجه حرارت روزانه

غلامعباس فلاح قالهری؛ حمزه احمدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9612

چکیده
  در این تحقیق آمار درجه حرارت روزانه‌ ایستگاه‌های هواشناسی، برای برآورد تاریخ احتمال وقوع اولین و آخرین ‌دمای یخبندان، آستانه‌های فنولوژی زعفران، تاریخ گلدهی وآبیاری ارزیابی شد. در ادامه احتمال تاریخ‌های به دست‌آمده با روش‌های مختلف در سطوح احتمال مختلف براساس نرم‌افزارSmada برازش داده شد. برآورد ‌سطح احتمال 95 درصد، به ‌عنوان ...  بیشتر

مقاله علمی کوتاه کشاورزی و علوم پایه
تأثیر عوامل هواشناسی (بارش، دما، رطوبت نسبی، روزهای یخبندان و ساعات آفتابی) بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شهرستان‌های کاشمر و قائنات

فاطمه ارسلانی؛ سید جواد رسولی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 66-75

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.9932

چکیده
  صادراتی بودن زعفران باعث شده، برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت برای رقابت در بازار جهانی امری اجتناب‌ناپذیر باشد و تحقیقات گسترده‌ای را در هر نقطه‌ای بطلبد. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار تعیین اقلیم و نرم‌افزار SPSS آمار روزانه و ماهانه پارامترهای بارش، دما، رطوبت نسبی، تعداد روز یخبندان و تعداد ساعت آفتابی شهرستان کاشمر و ...  بیشتر