دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1400، صفحه 3-118 
3. اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

صفحه 43-79

حمید رضا فلاحی؛ محمدعلی بهدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید جامی الاحمدی


4. اثر سطوح مختلف کیتوزان بر مقادیر و بیان ژن های کروسین و سافرانال در محیط کشت مایع زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 81-90

توفیق طاهرخانی؛ رسول اصغری زکریا؛ منصور امیدی؛ ناصر زارع؛ محبوبه طاهرخانی


5. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران

صفحه 91-106

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی