با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر عملکرد و خصوصیات رشدی زعفران (.Crocus sativus L)

زهره قلی زاده؛ محمد حسین امینی فرد؛ محمد حسن سیاری زهان

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38665

چکیده
  مدیریت تغذیه و اندازه بنه مادری، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد زعفران به شمار می‌روند. به منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و وزن‌ بنه مادری بر شاخص‌های عملکرد گل و ویژگی‌های رشدی بنه زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند، در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران (.Crocus sativus L)

مهدی بیات؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش؛ بهاتین تانیولاچ

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.13910

چکیده
  به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و زراعی زعفران، شش اکوتیپ از نقاط مختلف استان خراسان (مشهد، تربت‌جام، گناباد، تربت‌حیدریه، قاین و بیرجند) جمع‌آوری و در طی دو سال زراعی 93-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مزرعه‌ای نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین اکوتیپ‌ها از لحاظ اکثر صفات زراعی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر مقدار زئولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران

عباس خاشعی سیوکی؛ محسن احمدی؛ سیدرضا هاشمی؛ امین چالاک

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 201-213

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38673

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی نیمه گرمسیری و گران‌بها است که توسط بنه تکثیر می‌شود. با توجه به اهمیت وزن بنه در عملکرد زعفران، بررسی اثر عوامل مختلف ازجمله تنش آبی بربنه اهمیت می‌یابد. بدین منظور تحقیقی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی طی سال‌های‌ 1394-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. تیمار زئولیت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
مقایسه ترکیبات موثره و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی زعفران تولید شده در شهرستان‌های کاشمر و مرند

معصومه وکیلی قرطاول؛ سعیده علیزاده سالطه

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 215-224

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38671

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) محصولی ارزشمند و نیمه مقاوم به خشکی است که می‌تواند در شرایط بسیار متفاوت آب و هوایی مورد کشت و کار قرار گیرد. مهم‌ترین ترکیب‌هاى شیمیایى زعفران ‌را کروسین و مشتق‌هاى کروستین تشکیل می‌دهند. زعفران موارد استفاده مختلفی دارد، از جمله در صنایع غذایی به عنوان عامل عطر و طعم و همچنین در صنایع دارویی به عنوان  ضد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
استخراج وتعیین کروسین در نمونه های زعفران بااستفاده ازمیکرواستخراج مایع-مایع پخشی

سمیه حیدری؛ مریم خلیلی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 225-237

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38674

چکیده
  اصلی‌ترین عامل ایجاد قدرت رنگی در زعفران ترکیبی به نام کروسین به فرمول شیمیایی C44H64O24 است. کروسین یکی از چند کاروتنویید محدود موجود در طبیعت است که به‌آسانی در آب حل می‌شود. این حلالیت یکی از دلایل کاربرد وسیع آن به‌عنوان رنگ دهنده در مواد غذایی و دارویی نسبت به سایر کاروتنوییدها می‌باشد. قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت و توبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاین

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی؛ مریم کاشفی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38872

چکیده
  بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان یکی از اهرم‌های توسعه کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از آن هم می‌توان امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی فراهم ساخت و هم شرایط مطلوبتری برای جلب و جذب سرمایه‌های خصوصی در بخش کشاورزی فراهم آورد. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده اطلاعات حاصل از 118 کشاورز زعفران کار شهرستان قاین ...  بیشتر