با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 257-265

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38672

چکیده
  زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از مارکر RAPD

فرشته بابایی؛ زهرا طهماسبی؛ حسن فیضی؛ آرش فاضلی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 267-277

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.39230

چکیده
  ایران به عنوان یکی از مراکز مهم پراکنش گونه‌‌های دارویی از جمله گیاه زعفران ( (Crocus sativus L.است. وجود یا عدم وجود تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و تجاری رایج زعفران کشور همواره یکی از سؤالات مهم محققین این زمینه بوده است. در مطالعه حاضر، نمونه‌های مختلف زعفران از مناطق مختلف ایران شامل 17 نمونه زراعی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
مدل‌سازی تغییرات شیمیایی و میکروبی گل زعفران طی نگهداری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

الهام آذرپژوه؛ احمد احتیاطی؛ پروین شرایعی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 279-289

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38668

چکیده
  زعفران به‌ عنوان گران‌ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان، ارزش ویژه‌ای دارد. با توجه به بازه برداشت کوتاه این محصول، نگهداری گل زعفران در شرایط مناسب جهت فراوری با تأخیر، نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت زعفران است. اثر ضخامت انباشتگی، دمای نگهداری و زمان نگهداری گل زعفران بر شاخص‌های شیمیایی کروسین، سافرانال و پیکروکروسین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنوئید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران (.Crocus sativus L) از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی

نورالدین حسین پورآزاد؛ قربانعلی نعمت زاده؛ جووانی جولیانو؛ غلامعلی رنجبر؛ احد یامچی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38670

چکیده
  از مهمترین متابولیت‌ها در زعفران آپوکاروتنوئیدهای کروستین و کروسین می باشند. رنگ زعفران بطور عمده به میزان و کیفیت حضور ماده کروسین بستگی دارد که خود فرم استری گلیکوزیله شده ماده کروستین توسط آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز می باشد. در این مطالعه به جداسازی و شناسایی این متابولیت‌ها در عصاره متانولی و کلرفرمی کلاله زعفران در مرحله گرده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
اثر عصاره گلبرگ زعفران بر کیفیت انبارمانی قطعات تازه برش خورده هندوانه

حامد کاوه

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38667

چکیده
  زعفران به‌عنوان گیاهی ارزشمند مورد توجه تولیدکنندگان و بازرگانان قرار دارد. محصولات جانبی زعفران همچون گلبرگ آن، که امروزه اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی و تغذیه‌ای آن به اثبات رسیده است متأسفانه بجز موارد محدود مورد استفاده چندانی ندارد. به منظور بررسی کاربرد عصاره گلبرگ زعفران به‌عنوان یک بهبود دهنده در کیفیت پس از برداشت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی

سمیه زاده رحیم؛ ایرج رداد؛ حسن بهزادی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.39560

چکیده
  زعفران از جمله محصولات صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسوب می‌شود و زعفران‌کاران برای ارتقای کیفیت و عملکرد زراعی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند. ازاین‌رو پرداختن به رفتار اطلاع‌یابی و شناسایی مقوله‌ها، منابع و راهبردهای اطلاع‌یابی و چالش‌ها و مشکلات موجود می‌تواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مقتضی ...  بیشتر