با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران (.Crocus sativus L)

علیرضا کوچکی؛ سید محمد سیدی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 75-91

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17359

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی است که از نظر بیولوژیکی یک ساله است، اما می‌تواند در شرایط زراعی به عنوان گیاهی چند ساله مورد کشت قرار گیرد. وجود اختلالات سیتولوژیکی به صورت ژنوم تریپلوئیدی و نیز خود ناسازگاری، عوامل ایجاد پدیده عقیمی در زعفران می‌باشند. از این رو، رشد زعفران هر ساله از طریق مناطق مریستمی که در سطح بنه‌ مادری قرار دارد، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم دل؛ محمد حسن هاتفی فرجیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17360

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی نخود با گیاه نقدینه زعفران بر خصوصیات کمی و عملکرد، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 1391-1393 اجرا شد. تیمارها شامل 100% زعفران+20% نخود، 100% زعفران+40% نخود، 100% زعفران+60% نخود، 100% زعفران+80% نخود، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
تأثیر مصرف خاکی و محلول‌پاشی ریز جانداران مؤثر بر ویژگی‌های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی

حسن ریوندی؛ حمید مروی؛ متین جامی معینی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17361

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر روش مصرف ریزجانداران مؤثر بر ویژگی‌های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در شهرستان ششتمد خراسان رضوی انجام شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی آزمایش شامل روش مصرف ریزجانداران مؤثر (EM) در سه سطح عدم مصرف، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17362

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اقتصادی مصرف نهاده‌های مختلف در تولید زعفران و نیز اندازه‌گیری کارایی تولید این محصول در مزارع کوچک و بزرگ استان خراسان رضوی می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 170 زعفران‌کار شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه در سال 1393 جمع آوری شده است. به منظور اطمینان از صحت انتخاب الگوی تولید مورد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
اثرات کشت زعفران در پایداری اقتصادی روستاهای دهستان در بقاضی شهرستان نیشابور

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمود رضا میرلطفی؛ نازنین نعیم آبادی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17363

چکیده
  پایداری کشاورزی امروزه بی‌شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستا‌های استان خراسان رضوی به محصولات کشاورزی و باغی به‌ویژه زعفران می‌باشد. در این راستا گل‌های فیروزه فام این گیاه پهنه اراضی شهرستان نیشابور را نیز در برگرفته و در این شهرستان با استقبال زیاد کشاورزان مواجه شده است. در این مطالعه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر هورمون‌های مختلف بر القای کالوس، باززایی و تکثیر بنه زعفران (.Crocus sativus L)

عباس صفرنژاد؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ هادی درودی؛ مرضیه دلیر

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17364

چکیده
  زعفران گیاهی تریپلوئید است که منبع متابولیت‌های ثانویه و یکی از مهمترین محصولات اقتصادی و دارویی ایران می‌باشد. در این مطالعه تکثیر درون شیشه‌ای زعفران با استفاده از دو روش مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرارگرفت. قطعات بنه که به‌عنوان ریزنمونه مورد استفاده قرار گرفتند، پس از ضدعفونی به محیط کشت MS با غلظت‌های مختلف هورمونی مربوط ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
کاربرد زمین آمار در پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح استان خراسان رضوی بر اساس پارامترهای اقلیمی

مهدی بشیری؛ امیر سالاری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 155-167

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17365

چکیده
  یکی از گونه‌های گیاهی ارزشمند اقتصادی ایران، زعفران می‌باشد. از کل زعفران جهان، 80 درصد آن در خراسان رضوی تولید می‌شود. تقاضای تولید بیشتر، محدودیت‌های اقلیمی و منابع آب و خاک سبب شده تا متولیان عرصه کشاورزی به دنبال پتانسیل‌یابی اراضی مستعد با استفاده از روش‌های دقیق، سریع و تحلیلی باشند. در پژوهش حاضر به منظور پهنه‌بندی اقلیمی ...  بیشتر