دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1397، صفحه 393-533 (زمستان 97) 

مقاله علمی پژوهشی

1. ارزیابی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران

صفحه 393-414

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم دل؛ رضا قربانی؛ بهاره بیچرانلو


4. اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران

صفحه 445-460

رامین اسمی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ احمد احمدیان


7. بررسی کنه کشی ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر کنه زعفران Rhizoglyphu robini در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 487-497

فرشته یوسف زاده؛ عیسی جبله؛ علی اولیایی ترشیز؛ احمد احمدیان


8. بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران

صفحه 499-511

آرش دوراندیش؛ میلاد امینی زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


9. کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصول زعفران

صفحه 513-529

الناز نجاتیان پور؛ محمد قدوسی؛ جواد حسن پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 393-533 پاییز 1397، صفحه 269-391 تابستان 1397، صفحه 125-267 بهار 1397، صفحه 3-123