با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی علوم و صنایع دارویی و پزشکی
مروری بر اثرات قلبی عروقی زعفران و مواد مؤثره آن

بی بی مرجان رضوی؛ محسن ایمن شهیدی؛ خلیل آبنوس؛ حسین حسین زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 3-13

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4814

چکیده
  گیاه زعفران با نام علمی (L. Crocus sativus) از خانواده Iridaceae، دارای کاربردهای فراوانی در دنیا و به‌ویژه ایران می‌باشد. علاوه بر کاربرد آن به‌عنوان رنگ و اسانس، زعفران دارای خواص و کاربردهای دارویی و درمانی متعددی می باشد. کلاله زعفران حاوی بیش از 150 ماده شیمیایی بوده که از میان آنها کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در ایجاد اثرات فارماکولوژیک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی

عبداله ملافیلابی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 14-28

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4815

چکیده
  زعفران گران‌بهاترین ادویه جهاناست که امروزه کاربردهای وسیعی درصنایع غذایی، دارویی، صنعتی و رنگرزی دارد. متوسط عملکرد در ایران 83/4 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر وزن و تراکم بنه برعملکرد و اجزاء عملکردگیاه زعفران تحت شرایط کشت خاکی و هیدروپونیک انجام گرفت. برای این منظور، سه اندازه مختلف بنه (8-6 ،10-8 و 10 گرم به ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 29-38

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4816

چکیده
  زعفران (L. Crocus sativus) یکی از گران‌ترین ادویه‌های دارویی جهان است که تولید محدود و قیمت بالای آن باعث شده تا در این گیاه تقلبات زیادی صورت بگیرد، این تقلبات بیشتر شامل افزودن مواد گیاهی و شیمیایی مشابه زعفران می‌باشد. برای تعیین این تقلبات روش‌های مختلفی گسترش یافته است که بیشتر آنها براساس مشخصات مورفولوژیکی، آناتومی و آزمون‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

ابوالفضل معصوم زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جعفر شمسی؛ خلیل دهنوی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4817

چکیده
  با وجود تولید و صادرات گسترده محصول زعفران ایران، می‌توان گفت هیچ برند قدرتمند و معتبری در بازار جهانی از زعفران ایران مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نبود برندهای قدرتمند از زعفران ایران در بازارهای جهانی باعث شده تقریباً هیچ نامی از ایران در این زمینه وجود نداشته باشد.  از این رو آگاهی از اهمیت و جایگاه برندسازی برای محصولات صادراتی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

اکبر توکلی؛ علی سروش زاده؛ مجید قربانی جاوید

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4818

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر حذف جوانه‌های جانبی و اصلی و نقش وزن‌های مختلف بنه‌ها بر صفات رویشی و عملکرد زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس طی سال‌های زراعی 1391-1390 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تعداد جوانه در 9 سطح شامل بنه با یک جوانه اصلی (حذف ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4819

چکیده
  مطالعه حاضر به تعیین کارایی فنی و بررسی بازاریابی و ساختار بازار زعفران می‌پردازد. در این تحقیق جهت بررسی کارایی فنی، حاشیه‌های بازاریابی زعفران و شناسایی مسیرهای بازاررسانی از آمار پیمایشی با تکمیل 140 پرسشنامه از بهره برداران و 25 پرشسنامه خرده فروش 14 پرسشنامه عمده فروش و مصاحبه با تعدادی کارشناس کشاورزی مربوط به سال 1391 در شهرستان‌های ...  بیشتر

مقاله علمی کوتاه فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی

حامد رضا بهشتی؛ جواد فیضی؛ مهناز ژیانی اصغرزاده؛ سمیه سادات فکور جنتی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4820

چکیده
  در این تحقیق یک روش جهت اندازه‌گیری آفلاتوکسین در زعفران با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس ارائه شده است. در این روش آفلاتوکسین با استفاده از متانول 80% استخراج و سپس توسط ستون ایمونوافینیتی تخلیص شد. اندازه‌گیری‌ها در طول موج تحریک 365 و طول موج نشری 445 نانومتر انجام گرفت. حد تشخیص آفلاتوکسین‌های ...  بیشتر