با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (.Crocus sativus L)

علیرضا کوچکی؛ سید محمد سیدی؛ هما عزیزی؛ روشنک شهریاری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 3-16

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6182

چکیده
  در کنار اندازه بنه مادری، مقدار فسفر بنه زعفران از عوامل مؤثر در افزایش گلدهی زعفران است. به‌منظور بررسی نقش اندازه بنه مادری، کاربرد کودهای آلی و محلول‌پاشی عناصر میکرو بر گل‌دهی، عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل‌شده، آزمایشی در سال 92-1391 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 24 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
کاربرد روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)

حدیث کاوند؛ الهام کلبعلی؛ محمود صبوحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6183

چکیده
  بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‌های مصرف‌کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت‌فشار می‌باشد. با توجه به اهمیت کارایی در رشد بهره‌وری، این شاخص می‌تواند نقش مهمی را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه برای تکامل سیستم‌های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. هدف از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (.Crocus sativus L) در مزرعه شش‌ساله

قربانعلی اسدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ فاطمه حسن زاده اول

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6184

چکیده
  زعفران (.Crocus sativus L) یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دارویی ایران است. کاربرد صحیح عناصر غذایی در رشد بنۀ دختری و عملکرد گل زعفران دارای اهمیت ویژه‌ای است. به‌منظور مقایسه و بررسی تأثیر سطوح مختلف تغذیه خاکی و محلول‌پاشی با استفاده از کود کامل مخلوط بر تولید بنه‌های دختری و عملکرد گل زعفران، آزمایشی در سال‌های 1390 و 1391 به‌صورت فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثرات روش‌های مدیریت علف‌های هرز بر تراکم و زیست‌توده آن‌ها و عملکرد زعفران

حسین زارع حسینی؛ رضا قربانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ حسین رحیمی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6185

چکیده
  به‌منظور بررسی و مقایسه روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی مدیریت علف‌های هرز مزارع زعفران(Crucus sativus) آزمایش‌های مزرعه‌ای طی سال‌های 1388 تا 1390 در ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی شهرستان گناباد به‌صورت طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل گیاه پوششی جو (Hordeum vulgare)، مالچ بستر قارچ، علف‌‌کش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6186

چکیده
  کشاورزی شهرستان تربت‌حیدریه با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود در زمینه منابع مختلف کشاورزی از امکانات ویژه‌ای برای کشت زعفران برخوردار است. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 92-91 به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی مؤثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) موردمطالعه: دهستان‌های شهرستان رشتخوار

سعید کامیابی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احمدرضا روحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6187

چکیده
  مقاله حاضر، باهدف مشخص کردن معیارهای اقلیمی و شناخت رتبه عوامل مؤثر بر کشت زعفران و ارزیابی تأثیر آن در شهرستان رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی انجام گردیده است. فرضیه اصلی تحقیق این است که شهرستان رشتخوار شرایط لازم، جهت کاشت و افزایش زیر کشت بردن، محصول زعفران را دارد و در طول تحقیق همواره این سؤال مدنظر بوده که کدام‌یک از عوامل ...  بیشتر

مقاله علمی کوتاه کشاورزی و علوم پایه
تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6188

چکیده
   آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این آزمایش اثر پیش‌تیمار غلظت‌های صفر، 40، 80 و 120 پی‌پی‌ام محلول نانو نقره و بر‌هم‌کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه‌های زعفران موردبررسی قرار گرفت. در شرایط بدون تنش غلظت‌های 40‌‌ و 80 پی‌پی‌ام ...  بیشتر