با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

احمدرضا شاپوری؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 107-114

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6870

چکیده
  با توجه به اهمیت برنامه ‌ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف‌کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این موضوع مهم در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط و داده‌های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک موردبررسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
مقایسه میزان مصرف نهاده‌های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 115-125

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6871

چکیده
  تجاری شدن فعالیت‌های کشاورزی و به دنبال آن استفاده گسترده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی باعث ایجاد مشکلات جدی در محیط ‌زیست شده ‌است. با توجه به این مسئله و به‌منظور ارزیابی میزان نهاده‌های مصرفی کود و سم در زراعت گندم و زعفران، مطالعه‌ای در شهرستان قائنات واقع در خراسان جنوبی در سال زراعی 91-1390 انجام شد که در ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک سه توده بومی زعفران (.Crocus sativus L) ایران به تنش شوری

مهدی نقی زاده؛ محمود غلامی شبستری؛ محدثه شمس الدین سعید

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 127-136

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7270

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی رفتارهای فیزیولوژیکی گیاه زعفران، سه توده بومی جمع‌آوری‌شده از شهرستان‌های گناباد، فردوس و تربت‌حیدریه تحت اثر شوری آب آبیاری با مقادیر هدایت‌ الکتریکی5/0، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر طی دو سال آزمایشی در زیر یک محافظ باران و در گلدان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر رشد بنه و عملکـرد کلاله زعـفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان

سید مصطفی صادقی؛ گلنوش دهنادی مقدم؛ حمیدرضا درودیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 137-144

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7271

چکیده
  به‌منظور بررسی بهترین اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان لنگرود در سال زراعی 1391-1390 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (A) در سه سطح (25 تیرa1:، 25 مردادa2: و 25 شهریورa3: )، عمق کاشت (B) در دو سطح (سانتی‌متر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 145-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7272

چکیده
   به‌منظور ارزیابی اثر دمای محیط ریشه بر رشد و فعالیت آنتی اکسیدانت‌های موجود در بنه زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط اتاق رشد اجرا گردید. در این آزمایش اثر دو دمای 1±23 و 1±33 درجه سانتی‌گراد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و اکسین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران مورد مطالعه: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

هاشم محمودی؛ سمیرا افراسیابی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7273

چکیده
  انتقال نامتقارن قیمت به‌عنوان یکی از مصادیق نارسایی بازار مطرح می‌باشد که بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زعفران به‌عنوان طلای سرخ ایران یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می‌باشد. در این بین استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی ...  بیشتر

مقاله علمی کوتاه کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

سیده فاطمه فانی یزدی؛ ناصر مهدوی شهری؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی؛ سید امین فانی یزدی؛ سعید جاهدی پور

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 165-169

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7274

چکیده
  زعفران (Crocus sativusL.)، گیاه بومی کشور ایران و خصوصاً منطقه خراسان هست و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم می‌باشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و ازآنجاکه در زمینه‌ی اثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه به‌عنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به ...  بیشتر