نویسنده = محمد حسین امینی فرد
بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 307-323

10.22048/jsat.2020.219303.1382

محمدعلی بهدانی؛ مهدی گرامی صادقیان؛ سید وحید اسلامی؛ محمدحسین امینی فرد


تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 441-455

10.22048/jsat.2019.133954.1303

سکینه خندان ده ارباب؛ محمد حسین امینی فرد؛ حمید رضا فلاحی؛ حامد کاوه


تأثیر اسید هیومیک و تراکم بنه بر ویژگی‏های بنه‏های دختری و عملکرد گل زعفران در سال دوم

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-207

10.22048/jsat.2017.74532.1212

فریده احمدی؛ محمد حسین امینی فرد؛ مهدی خیاط؛ علیرضا صمدزاده


تاثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) برخصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه جو وحشی (Hordeum spontaneum)و مرغ (Agropayron repense)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-48

10.22048/jsat.2017.54263.1163

مهدی قسمتی؛ محمد حسین امینی فرد؛ معصومه عبدالهی؛ معصومه شاکری


بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-71

10.22048/jsat.2017.40889

فریده احمدی؛ محمد حسین امینی فرد؛ مهدی خیاط؛ علیرضا صمدزاده