دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-169 

مقاله علمی پژوهشی

1. جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

صفحه 107-114

احمدرضا شاپوری؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال


2. مقایسه میزان مصرف نهاده‌های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات

صفحه 115-125

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان


5. اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

صفحه 145-154

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی


مقاله علمی کوتاه

7. بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

صفحه 165-169

سیده فاطمه فانی یزدی؛ ناصر مهدوی شهری؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی؛ سید امین فانی یزدی؛ سعید جاهدی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 243-322 پاییز 1393، صفحه 177-237 تابستان 1393، صفحه 107-169 بهار 1393، صفحه 3-104