با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی قابلیت گل‌آوری بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط مزرعه‌ای و کنترل‌شده در منطقه دشت ساری

فائزه زعفریان؛ عباس جلالی؛ حامد کاوه؛ فاطمه دلاورنیا

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 227-241

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.405842.1494

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به بهترین شیوه کاشت و حصول حداکثر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) در دشت ساری طی دو مرحله انجام شد. مرحله اول در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در طی سال‌های 1401-1400 به‌صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عمق زهکش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.)

شیما عبدالشاه؛ داود بخشی؛ محمدباقر فرهنگی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 243-255

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.407644.1497

چکیده
  کودهای زیستی با پویاسازی عناصر معدنی، نیاز به کودهای شیمیایی را کاهش می­دهند و منجر به افزایش عملکرد می­شوند. از­این­رو با توجه به اهمیت افزایش عملکرد زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره منابع طبیعی سمنان در سال زراعی 1401-1400 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودهای زیستی فروزینک­­بارور، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران

نسیم رضوانی؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 257-280

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.352889.1477

چکیده
  زعفران از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی و تنظیم‌کننده‌های رشدی، در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف فورکلرفنورن و نیترات‌پتاسیم بر خصوصیات بنه‌های دختری و عملکرد زعفران می‌باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران

محمد جواد حبیب زاده؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابراهیم دورانی علیایی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 281-300

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.403704.1492

چکیده
  آپوکاروتنوئیدها عامل ارزش اقتصادی در گیاه زعفران هستند، بنابراین جداسازی و مطالعه ژن‌های درگیر در متابولیسم آپوکاروتنوئیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، باتوجه به اهمیت ژن CsUGT در بیوسنتز کروسین و به منظور شناخت بیشتر خصوصیات پروتئین CsUGT، اقدام به جداسازی، همسانه‌سازی و انتقال این ژن به باکتری E.coli سویه DH5α شد. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی ردپای آب محصول زعفران در دشت بیرجند تحت شرایط تغییر اقلیم

فریبا نیرومند فرد؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی؛ خلیل قربانی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.413847.1506

چکیده
  بررسی و شناسایی میزان آب واقعی استفاده شده برای محصولات مختلف کشاورزی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و با در نظر گرفتن چنین ارزیابی­هایی می­توان راهکارهای مناسبی جهت کاهش مصرف آب کشاورزی ارائه داد که دارای اهمیت بالایی است. شاخص ردپای آب به عنوان یک شاخص جهانی مقدار واقعی آب مصرفی محصولات را براساس شرایط و اقلیم هر منطقه نشان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani)

زهرا توکلی؛ مهدی جهانی؛ حسین حمامی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 321-341

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.409228.1499

چکیده
  با هدف ارزیابی خاصیت دگرآسیبی و قارچ‌کشی عصاره برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی علف‌هرز خاکشیر تلخ و قارچ فوزاریوم سولانی آزمایش‌های مستقل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا ًتصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1401 انجام شد. عامل اول آزمایش دگرآسیبی شامل دو نوع اندام زعفران (برگ و بنه) و عامل ...  بیشتر