با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثر روش‌ها و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و عملکرد گل زعفران (Crocus.sativus L.)

حمید رضا شریفی؛ زهره نبی پور؛ محمد جلینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.413372.1505

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌ها و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران، این پژوهش به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (ایستگاه تحقیقات گناباد) در سال‌های زراعی 1399-1397 انجام شد. در این تحقیق تیمار روش آبیاری (شامل روش‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی تاثیر پیش تیمار بنه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بنه دختری زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط تنش خشکی

سید مسعود ضیائی؛ حسن فیضی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین صحابی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.436406.1519

چکیده
  زعفران گیاه ارزشمندی است که در سیکل زندگی خود، عموماً با تنش کم آبی روبرو است. از این رو، به منظور بررسی اثر پرایمینگ پیاز زعفران بر خصوصیات بنه و فیزیولوژیک این محصول تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح آبیاری بر اساس 70 و 50 درصد ظرفیت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
تاثیر گیاهان پوششی بر رشد علف‌های‌ هرز و عملکرد بنه زعفران (Crocus sativus L.) در شهرستان نکا

امیر محمد زرگریان؛ فائزه زعفریان؛ عباس جلالی؛ وحید اکبرپور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.420827.1511

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر انواع گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزرعه زعفران به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار واقع در شهرستان نکا در سال 1401 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی اعمال شده در مزرعه زعفران شامل: کشت گیاهان پوششی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum)، جو (Hordeum vulgare)، شنبلیله (Trigonella foenum – graecum L.) و کلزا (Brassica napus)، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
زیست سنجی اثرات دگر آسیبی عصاره زعفران بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چهار گونه دارویی خانواده نعناعیان

الهام عزیزی؛ لیلا تبریزی رائینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.418532.1509

چکیده
  با توجه به دوره رشدی زعفران، کشت مخلـوط این گیاه با گونه های دارای نیازهای مشابه می تواند گزینه ای مناسب برای کاربرد بهتر زمین باشد مشروط بر آن که دگرآسیبی این گیاه مد نظر قرار گیرد. به منظور بررسی اثر عصاره زعفران بر رشد و عملکرد تعدادی از گیاهان دارویی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم و صنایع دارویی و پزشکی
کاهش استرس اکسیداتیو در دیابت: نقش کروسین و سافرانال

محبوبه ناصری؛ علیرضا رامندی؛ راحله رهباریان

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.421615.1512

چکیده
  دیابت با افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش پتانسیل آنتی اکسیدانی به دلیل افزایش تشکیل رادیکال های آزاد همراه است. خاصیت آنتی اکسیدانی کلاله زعفران گزارش شده است. به نظر می‌رسد سطح و عملکرد BDNF و فاکتور رشد عصبی (NGF) در دیابت به دلیل وجود مقاومت به انسولین مختل می‌شود. تغییر سطح BDNF و NGF با افزایش دیابت نوع 2 مرتبط است. این مطالعه با هدف بررسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
تحلیل عاملی و رتبه‌بندی چالش‌های تولید، فرآوری و بازار زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه.

مرتضی یعقوبی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ معین توسن

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.436229.1518

چکیده
  زعفران یکی از با ارزش‌ترین محصولات کشاورزی در بازار جهانی است. بیشترین سطح زیر کشت و بیشترین میزان تولید این محصول ‏در ایران است. با این وجود، سهم زعفران ایران از ارزش افزوده این محصول در بازارهای جهانی غیر قابل قبول و رو به افول است که ‏نشان‌دهنده چالش‌های عدیده این صنعت است. هدف پژوهش حاضر تبیین ساختارهای پنهان چالش‌های تولید، ...  بیشتر