موضوعات = فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-68

10.22048/jsat.2022.318422.1445

سید محمد رضا نقیبی حسینی؛ حسینعلی اخلاقی امیری؛ علی گرمرودی اصیل؛ محمود محمدزاده؛ عباس همتی کاخکی


استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیرمخرّب زعفران واقعی و تقلبی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 409-429

10.22048/jsat.2021.299151.1433

بهروز اکبری آدرگانی؛ مرتضی محمدزاده مقدم؛ مهدی کریمی نوقابی؛ مجتبی محمدپور؛ محمد خلیلیان موحد


اثر حلال اتانول-آب بر استخراج کروسین به روش فراصوت از زعفران

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 285-293

10.22048/jsat.2021.49280.1146

مائده کرمی پور اصفهانی؛ محمد عابدی؛ ذاکر بحرینی


طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 319-399

10.22048/jsat.2020.206278.1362

مرتضی محمد زاده مقدم؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا


بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-439

10.22048/jsat.2019.112244.1276

مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمدجواد وریدی؛ آرش کوچکی؛ سحر روشنک


ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 361-377

10.22048/jsat.2017.52095.1157

حامد بخشی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین سعیدی راد؛ محمد حسین آق خانی؛ رقیه پورباقر


ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 407-412

10.22048/jsat.2017.55499.1171

سید مقداد هاشمی؛ سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسم پور


شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنوئید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران (.Crocus sativus L) از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 291-300

10.22048/jsat.2016.38670

نورالدین حسین پورآزاد؛ قربانعلی نعمت زاده؛ جووانی جولیانو؛ غلامعلی رنجبر؛ احد یامچی


بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

دوره 2، شماره 3، آبان 1393، صفحه 231-236

10.22048/jsat.2014.7867

زهرا افرازه؛ مرضیه بلندی؛ مهدی خورشیدی؛ عبدالرضا محمدی نافچی


شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-38

10.22048/jsat.2014.4816

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی


اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 102-111

10.22048/jsat.2014.4820

حامد رضا بهشتی؛ جواد فیضی؛ مهناز ژیانی اصغرزاده؛ سمیه سادات فکور جنتی