موضوعات = زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
سرهم‌بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-49

10.22048/jsat.2022.318852.1446

محمدرضا رضائی؛ حمید رضا شریفی؛ علیرضا سیفی


شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفران

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 121-141

10.22048/jsat.2021.233278.1401

محمد زکی عقل؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ امین میر شمسی کاخکی؛ عبداله ملافیلابی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر سطوح مختلف کیتوزان بر مقادیر و بیان ژن های کروسین و سافرانال در محیط کشت مایع زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-90

10.22048/jsat.2020.247224.1409

توفیق طاهرخانی؛ رسول اصغری زکریا؛ منصور امیدی؛ ناصر زارع؛ محبوبه طاهرخانی


شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 598-608

10.22048/jsat.2020.189000.1354

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی مقدم


تأثیر امواج فراصوت، دما، نور، کیتوسان و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 361-375

10.22048/jsat.2020.215454.1376

فریبا افخمی حور؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری؛ محمد مهدی‌زاده؛ بهنام فیروزی


مقایسه عملکرد ابزارهای سرهم‌بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (.Crocus sativus L)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-80

10.22048/jsat.2017.87859.1235

مریم واحدی؛ سید علیرضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ حسن رضادوست


بررسی تاثیر برخی تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زائی زعفران

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 231-239

10.22048/jsat.2017.36767.1120

خدیجه باقری؛ پژمان آزادی؛ میترا غلامی؛ مسعود میرمعصومی


بررسی الگوی بیانی ژن PIC2 مؤثر در گلدهی زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 73-90

10.22048/jsat.2017.63141.1200

ایمان یوسفی جوان؛ فائزه قراری


بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 257-265

10.22048/jsat.2016.38672

مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از مارکر RAPD

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 267-277

10.22048/jsat.2016.39230

فرشته بابایی؛ زهرا طهماسبی؛ حسن فیضی؛ آرش فاضلی


مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 185-200

10.22048/jsat.2016.13910

مهدی بیات؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش؛ بهاتین تانیولاچ


اثر هورمون‌های مختلف بر القای کالوس، باززایی و تکثیر بنه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 143-154

10.22048/jsat.2016.17364

عباس صفرنژاد؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ هادی درودی؛ مرضیه دلیر


بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 165-169

10.22048/jsat.2014.7274

سیده فاطمه فانی یزدی؛ ناصر مهدوی شهری؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی؛ سید امین فانی یزدی؛ سعید جاهدی پور


شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-38

10.22048/jsat.2014.4816

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی


اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 69-84

10.22048/jsat.2014.4818

اکبر توکلی؛ علی سروش زاده؛ مجید قربانی جاوید