کلیدواژه‌ها = پیکروکروسین
بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-18

10.22048/jsat.2022.284650.1425

علیجان سالاریان؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ حامد کاوه


اثر محلول پاشی با نیترات پتاسیم و روی بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 147-163

10.22048/jsat.2019.179188.1342

جواد طباطبائیان؛ سعید حسنیان؛ اعظم کدخدایی


بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-439

10.22048/jsat.2019.112244.1276

مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمدجواد وریدی؛ آرش کوچکی؛ سحر روشنک


مطالعه برهمکنش کود بیولوژیک نیتروکسین و مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی زعفران Crocus sativus L

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 319-330

10.22048/jsat.2018.130432.1298

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ داود حبیبی؛ علیرضا عیوضی


تأثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 41-53

10.22048/jsat.2018.96404.1254

شیرین انصاریان مهابادی؛ ایرج اله دادی؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی


ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 269-277

10.22048/jsat.2017.93779.1251

حسین صحابی؛ محسن جهان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخص‌های کیفی زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 255-263

10.22048/jsat.2015.8619

حسن فیضی؛ عبداله ملافیلابی؛ حسین صحابی؛ احمد احمدیان