موضوعات = اقتصاد و بازاریابی
بررسی اثر تخصصی شدن واردکنندگان زعفران بر صادرات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.305909.1439

سارا باغبان حقیقی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده


سنجش کارایی صادرات زعفران ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

10.22048/jsat.2022.297596.1432

حسین محمدی؛ میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری


پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 85-96

10.22048/jsat.2022.105114.1270

فائزه مرتضائی مقدم؛ تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 311-322

10.22048/jsat.2021.244578.1406

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ بهاره زندی دره غریبی


بخش‌بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی قطعی و فازی در مشهد

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-208

10.22048/jsat.2020.225513.1388

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 209-224

10.22048/jsat.2021.240983.1405

رضا لطفی؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ محمد فاریابی


بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-106

10.22048/jsat.2020.221935.1384

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 609-624

10.22048/jsat.2020.220554.1383

میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی


تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 421-426

10.22048/jsat.2020.217710.1379

ناصر آسیابانی؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده؛ الهام مهرپرور حسینی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 461-477

10.22048/jsat.2020.211678.1373

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 261-276

10.22048/jsat.2019.174203.1337

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی


عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-129

10.22048/jsat.2019.132153.1301

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی


ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 537-549

10.22048/jsat.2019.127121.1292

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی


الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 397-410

10.22048/jsat.2018.105171.1271

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی


برآورد هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت‌حیدریه)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 275-283

10.22048/jsat.2018.101427.1264

امین نظام الاسلامی؛ لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی؛ داریوش خضری


بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 111-123

10.22048/jsat.2018.92655.1247

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری


اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-136

10.22048/jsat.2018.44171.1128

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی


بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 499-511

10.22048/jsat.2017.85769.1231

آرش دوراندیش؛ میلاد امینی زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصول زعفران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 513-529

10.22048/jsat.2018.92906.1249

الناز نجاتیان پور؛ محمد قدوسی؛ جواد حسن پور


بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 355-366

10.22048/jsat.2017.92171.1245

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور